باشگاه ستار‌ه‌داران؛ مطمئن‌ترین خودروسازان ۲۰۱۸ – وب تیک

ارسال شده در

– ترجمه از محمد کاملان: راننده‌ها و سرنشینان ترجیح می‌دهند سوار خودرویی شوند که از هر لحاظ قابل‌اعتماد باشد، کاملاً مشخص است چنین خودرویی باید توسط خودسازانی مطمئن ساخته شود

Read More